Exhibition – Wystawa

Henryk Jacek Schoen, curator of the Festival, director of Bagatela Theatre
 With the opening of the exhibition „Michał Kościuk in Piotr Kubic’s photography” started the Festival of the Art of Theatre. The exibitions lasts till the end of January. Cracow, Main Market Square, 41.

More about the festival

 Wczoraj wraz z otwarciem wystawy „Michał Kościuk w obiektywie Piotra Kubica” rozpoczął się Festiwal Sztuki Aktorskiej. Wystawę można oglądać w Klubie Aktora „Loża”, Kraków, Rynek Główny 41 do końca stycznia.

Więcej o festiwalu