Exhibition

photo by Tomasz Cichocki
A photo from the exhibition. Paweł Głowacki – theatre critic, Jan Nowicki – actor, Michał Kościuk – actor, and me.  Zdjęcie z wystawy. Paweł Głowacki – krytyk teatralny, Jan Nowicki – aktor, Michał Kościuk – aktor, i ja.