Jak za darmo zdobyć zdjęcia do reklamy?

Należy ogłosić konkurs!

Zobaczcie konkurs ogłoszony przez portal Polska Niezwykła polskaniezwykla.pl. Chciałbym namówić wszystkich, którzy jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy, by uważnie czytali regulaminy konkursów, na które wysyłają zdjęcia. W regulaminie tego konkursu jest napisane bardzo wiele, zwróćmy uwagę na dwa punkty:

Punkt 6.2 Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

Tu następuje bogata lista pół eksploatacji, z których chyba najciekawszy jest punkt:

g. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

Co to oznacza? Że Uczestnik, przez sam fakt zgłoszenia zdjęcia, wyraża zgodę na jego użycie w reklamie przez Organizatora. Tym samym Uczestnik może nie otrzymać żadnej nagrody, ale zobaczyć swoje zdjęcie np. na billboardzie albo w telewizji jako reklamę Organizatora, i będzie to zupełnie zgodne z regulaminem, który zaakceptował, wysyłając zdjęcie. To jest nadużycie, jest nie fair i budzi mój sprzeciw i protest. Uczciwie byłoby, gdyby organizator wykorzystał tylko nagrodzone zdjęcia. Ale chce mieć prawo do swobodnego dysponowania wszystkimi nadesłanymi zdjęciami.

Mógłbym podać jeszcze kilka przykładów dość jednostronnych zapisów tego regulaminu, które świadczą o tym, że Organizator, w przypadku jakichkolwiek problemów (np. ze wadami nagród, które będzie rozsyłał), nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Natomiast sam wymaga od Uczestnika wszelkich zabezpieczeń, jakie tylko można w przypadku fotografii sobie wyobrazić.

Tak więc zastanówcie się, kiedy i komu warto wysyłać zdjęcia konkursowe, by potem nie pozostać rozczarowanym… Czy interesują Was oferowane nagrody? Czy zapisy regulaminu pozwalają użyć Waszych zdjęć praktycznie do wszystkiego, w momencie, gdy Wy nie otrzymacie zupełnie nic? Szczęście, jeśli dowiecie się, że Wasze zdjęcie zostało gdzieś użyte, np. w albumie, który i tak będziecie musieli kupić za własne pieniądze.

2 przemyślenia nt. „Jak za darmo zdobyć zdjęcia do reklamy?


  1. Dziękuję za komentarz. Nie rozumiem jednak, dlaczego nie mam racji. Sformułowanie „w szczególności choć nie wyłącznie” oznacza, że moje zdjęcie będę mógł wykorzystać jeszcze gdzieś indziej, lub komuś innemu dać upoważnienie do jego wykorzystania. Lecz zasadniczy problem pozostaje ten sam – Organizator otrzymuje prawo do dowolnego wykorzystania zdjęcia poprzez sam fakt, że je nadesłałem na konkurs.


  2. Ha! Nie masz racji: ‚Uczestnik upoważnia … W SZCZEGÓLNOŚCI CHOĆ NIE WYŁĄCZNIE w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora” tzn możesz zobaczyć piękna reklamę dowolnej firmy na bilbordach w całym kraju lub piękny folderek ze swoimi zdjęciami. Ciekawe czy w takiej sytuacji przynajmniej podpiszą zdjęcia nazwiskiem autora.

Możliwość komentowania jest wyłączona.