Projekty city light

Plakat na otwarcie Małopolskiego Ogrodu Sztuki

I had the honor and pleasure to work on the poster announcing the opening of Garden Art Małopolska in Cracow, Poland. It’s a fantastic, excellent and very uncommon cultural centre in Cracow, equipped with the latest technical measures. The overall concept of the poster was provieded – its function was to be primarily informational with similarity to daily newspaper or website. In addition to the design of the project I wrote also a journalistic texts, which was the summary of the information provided to me.

The second poster contains the repertoire of the first month of operation of the centre. In addition to the calendar some photos are added, with a brief description of the main features of this unique Cultural Center.

Below – posters on the streets of Cracow.

Repertuar listopadowy Małopolskiego Ogrodu Sztuki

Miałem zaszczyt oraz przyjemność pracować nad plakatem obwieszczającym otwarcie Małopolskiego Ogródu Sztuki w Krakowie. Ogólna koncepcja plakatu została mi przedstawiona – jego funkcja miała być przede wszystkim informacyjna, z podobieństwem do gazety codziennej lub strony internetowej. Oprócz wykonania projektu oraz jego realizacji napisałem również tekst dziennikarski, który był streszczeniem dostarczonych mi informacji na temat MOSu.

Drugi plakat zawiera repertuar pierwszego miesiąca funkcjonowania MOSu. Oprócz kalendarza zostały zamieszczone również zdjęcia oraz krótki opis najważniejszych cech tego niepowtarzalnego ośrodka kultury.

Poniżej – plakaty na ulicach Krakowa.