Podwórka

To szkice do cyklu opowiadającym o rumuńskich podwórkach w mieście Cluj Napoca. Temat ten wziął się z obserwacji: w obrębie dużego miasta, niemal w centrum, znajdują się podwórka przypominające swoim wyglądem wiejskie.

Fakt ten wynika zapewne z tego, że po roku 1989, po obaleniu dyktatury Nicolae Caușescu, kraj, którego infrastruktura pozostawała w tyle za innymi państwami Europy Środkowej zaczął podlegać bardzo szybkim zmianom. W centrum Cluj istnieje kilkusetletnia zabytkowa architektura, jednak w miarę oddalania się dość szybko przechodziła ona w niską, co najwyżej piętrową zabudowę. Potem były już tylko pola, wysokie wzgórza i las. Nowe osiedla zaczęto budować pomiędzy starymi zabudowaniami i na wolnych terenach coraz bardziej oddalonych od centrum. Stąd duże przemieszanie architektury, duże różnice w dotyczące wieku zabudowy i poziomu zamożności.

Na zdjęciach zostały utrwalone bardzo różne miejsca – stare i nowe, opuszczone i zadbane. Ostatnie zdjęcie pochodzi z młodego osiedla zbudowanego z rozmachem typowym dla współczesnego stylu. A równocześnie – osiedla, którego budowa nie została dokończona, a czas jej zakończenia pozostaje w nieokreślonej przyszłości.