Sesje w studiu i plenerze

Sesja do promocji spektaklu

Mafia w Krakowie. Z sesji do promocji spektaklu Szaleństwa nocy w reżyserii Iwony Jery, w Teatrze Bagatela. Na zdjęciach: Kamila Klimczak, Kamila Pieńkos, Przemysław Redkowski, Marek Bogucki, Marcel Wiercichowski, Tomasz Lipiński, Artur Sędzielarz.

„Owoce ducha”

Cykl powstał jako ilustracja testu: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (wyjątek z korespondencji Pawła z Tarsu do Galacjan). Zdjęcia znalazły się w kalendarzu na 2010 rok. Niemal wszystkie zdjęcia to montaż lub kolaż elementów z różnych fotografii.

Cienka, czerwona linia

Cykl fotografii, którego tworzenie nie zostało zakończone. To autobiograficzna relacja powstała na bazie osobistych przeżyć. Jednym z niezbędnych elementów osobowości jest zdolność do podziału świata na zewnętrzny i wewnętrzny. Tak jak od świata zewnętrznego, fizycznie, oddziela człowieka skóra, podobnie na poziomie mentalnym istnieje niewidzialna linia, powstająca wraz z wiekiem i doświadczeniem. Zdjęcia opowiadają o próbach… Czytaj dalej Cienka, czerwona linia