„Romanca” – photo & poster

Romanca – „Aut Vincere Aut Mori”, Magdalena Walach, Marcel WIercichowski, Paweł Okraska
I had a pleasure to work on the photo and poster for the stage play Romanca – „Aut Vincere Aut Mori” by Jacek Chmielnik, directed by Marcel Wiercichowski. Cast: Magdalena Walach, Paweł Okraska, Marcel Wiercichowski. More about the play – click here. Miałem przyjemność pracować nad zdjęciem oraz projektem plakatu do przedstawienia Romanca – „Aut Vincere Aut Mori” Jacka Chmielnika, reżyserowanego przez Marcela Wiercichowskiego. Obsada: Magdalena Walach, Paweł Okraska i Marcel Wiercichowski. Więcej o spektaklu.