Projekty fotograficzne

Projekty fotograficzne
zarezerwowane99-fotpiotrkubic

Zarezerwowane

Obrazy z parkingów objawiają nie tylko mentalność i osobowość mieszkańców, ale również mówią  o strukturze zamożności społeczeństwa, stosunku do tego, co wspólne i co prywatne, jak również o poczuciu estetyki. Cykl „Zarezerwowane” to próba spojrzenia i poznania społeczności ludzkiej poprzez sposób, w jaki organizują miejsca parkingowe. Zdjęcia powstały na przełomie marca i kwietnia 2013 w… Czytaj dalej Zarezerwowane

_mg_9793fotpiotrkubic

Starzy i młodzi

Polskę i Rumunię łączy wspólna socjalistyczna przeszłość. Oba kraje doświadczyły następnie ogromnych historycznych zwrotów, gdy systemy komunistyczne ustąpiły i rozpoczął się okres wielkich przemian. Przemiany te polegały na uwolnieniu społeczeństw, otrzymaniu przez nie możliwości samostanowienia o swoim losie. Nastąpiło przejmowanie wzorów z krajów Europy Zachodniej. Polskę i Rumunię, choć podążające podobną drogą, różnią poziomy, z… Czytaj dalej Starzy i młodzi

czterystronyswiata-fotpiotrkubic

Cztery strony świata

Zdjęcia powstały w domu opieki społecznej. To osiem fotografii przedstawiających czworo mieszkańców tego domu wyglądających przez cztery okna, wychodzące na cztery strony świata. Widok za oknem nie jest piękny, pociągający, lecz oni z tęsknotą wspominają czas, w którym nie byli zamknięci wewnątrz domu, który od pewnego momentu stał się całym ich światem. Fotografie powstały zimą… Czytaj dalej Cztery strony świata

niepełnosprawnych więcej nie będzie

„Owoce ducha”

Cykl powstał jako ilustracja testu: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (wyjątek z korespondencji Pawła z Tarsu do Galacjan). Zdjęcia znalazły się w kalendarzu na 2010 rok. Niemal wszystkie zdjęcia to montaż lub kolaż elementów z różnych fotografii.