projekt

Zarezerwowane

Obrazy z parkingów objawiają nie tylko mentalność i osobowość mieszkańców, ale również mówią  o strukturze zamożności społeczeństwa, stosunku do tego, co wspólne i co prywatne, jak również o poczuciu estetyki. Cykl „Zarezerwowane” to próba spojrzenia i poznania społeczności ludzkiej poprzez sposób, w jaki organizują miejsca parkingowe. Zdjęcia powstały na przełomie marca i kwietnia 2013 w… Czytaj dalej Zarezerwowane

Starzy i młodzi

Polskę i Rumunię łączy wspólna socjalistyczna przeszłość. Oba kraje doświadczyły następnie ogromnych historycznych zwrotów, gdy systemy komunistyczne ustąpiły i rozpoczął się okres wielkich przemian. Przemiany te polegały na uwolnieniu społeczeństw, otrzymaniu przez nie możliwości samostanowienia o swoim losie. Nastąpiło przejmowanie wzorów z krajów Europy Zachodniej. Polskę i Rumunię, choć podążające podobną drogą, różnią poziomy, z… Czytaj dalej Starzy i młodzi

Cztery strony świata

Zdjęcia powstały w domu opieki społecznej. To osiem fotografii przedstawiających czworo mieszkańców tego domu wyglądających przez cztery okna, wychodzące na cztery strony świata. Widok za oknem nie jest piękny, pociągający, lecz oni z tęsknotą wspominają czas, w którym nie byli zamknięci wewnątrz domu, który od pewnego momentu stał się całym ich światem. Fotografie powstały zimą… Czytaj dalej Cztery strony świata

Projektowanie i chwila natchnienia

Aby burza mózgów była naprawdę efektywna, niezbędne jest dokładne zdefiniowanie problemu wymagającego rozwiązania, zanim zostanie on przedstawiony grupie. W tym oczywistym stwierdzeniu kryją się jednak wątpliwości. Kto ma bowiem odpowiednie kompetencje, żeby zdefiniować problem? (…) Na dodatek może się okazać, że ciekawe rozwiązania wynikające z burzy mózgów (…) są zupełnie bezużyteczne, bo odnoszą się do… Czytaj dalej Projektowanie i chwila natchnienia

„Owoce ducha”

Cykl powstał jako ilustracja testu: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (wyjątek z korespondencji Pawła z Tarsu do Galacjan). Zdjęcia znalazły się w kalendarzu na 2010 rok. Niemal wszystkie zdjęcia to montaż lub kolaż elementów z różnych fotografii.

Cienka, czerwona linia

Cykl fotografii, którego tworzenie nie zostało zakończone. To autobiograficzna relacja powstała na bazie osobistych przeżyć. Jednym z niezbędnych elementów osobowości jest zdolność do podziału świata na zewnętrzny i wewnętrzny. Tak jak od świata zewnętrznego, fizycznie, oddziela człowieka skóra, podobnie na poziomie mentalnym istnieje niewidzialna linia, powstająca wraz z wiekiem i doświadczeniem. Zdjęcia opowiadają o próbach… Czytaj dalej Cienka, czerwona linia