Just emptyness | Po prostu pustka

Emptyness is fascinating me. Where is that border, behind it – only imagination and this strong uncertainty about: is it real or it’s just my dream. These photos were taken on fields covered with snow, in some unrecognized area. Pustka jest fascynująca. Gdzieś przebiega granica, poza którą działa tylko wyobraźnia, ta niezgłębiona niepewność: czy to rzeczywiste, czy tylko w mojej głowie… Te zdjęcia zostały zrobione gdzieś… w bezimiennej przestrzeni, nierozpoznanej.