„Owoce ducha”

bbblbbbrstart stop

Cykl powstał jako ilustracja testu: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (wyjątek z korespondencji Pawła z Tarsu do Galacjan). Zdjęcia znalazły się w kalendarzu na 2010 rok.

Niemal wszystkie zdjęcia to montaż lub kolaż elementów z różnych fotografii.