Starzy i młodzi

_mg_9793fotpiotrkubic

Polskę i Rumunię łączy wspólna socjalistyczna przeszłość. Oba kraje doświadczyły następnie ogromnych historycznych zwrotów, gdy systemy komunistyczne ustąpiły i rozpoczął się okres wielkich przemian.

Przemiany te polegały na uwolnieniu społeczeństw, otrzymaniu przez nie możliwości samostanowienia o swoim losie. Nastąpiło przejmowanie wzorów z krajów Europy Zachodniej.

Polskę i Rumunię, choć podążające podobną drogą, różnią poziomy, z których te zmiany się rozpoczęły, jak również tempo zmian. W Rumunii o wiele jaskrawiej współegzystują dwa światy obok siebie. Pierwszy pochodzi z poprzedniej, komunistycznej epoki. Drugi jest sukcesywnie przejmowany wprost z Zachodu. Podział biegnie w sposób naturalny wzdłuż granicy wieku mieszkańców i jest widoczny w stopniu otwarcia się na otoczenie, pozytywnej z nim relacji.

Zdjęcia powstały w 2013 roku w Rumunii. Można je zobaczyć na stronie www.projects.kubic.info.