Radość animowania

Animacja przygotowana w ramach self promotion. Znalazły się w niej fragmenty moich filmów i animacji.