Ograniczenie źródłem inspiracji

Oto przykład ciekawego zjawiska – ograniczenia nałożone twórczości mogą ją wyzwalać.  Gdyby poprosić szóstoklasistę, by napisał zabawny tekst o zabarwieniu surrealistycznym, pewnie nie powstałoby coś, co zostało sprowokowane w inny sposób.

Zadanie domowe z klasy szóstej. Polecenie: Napisz opowiadanie składające się z minimum dziesięciu zdań, w którym każdy wyraz będzie się zaczynał na literę b lub d (oprócz przyimków, zaimków i spójników).

Tekst:

Dzisiaj do Dąbrowy dotarł nasz dziadek swoim bordowym bmw. Bardzo się denerwował bo budował tam duży budynek. Budynek był biały, a na dachu bordowe dachówki. W domu – biurko. Na nim drobny dietetyk bił bandytę:
– Za bezpańskim bawołem biegł z bagnetem w dłoni! – bił go nadal.
Dziadek bał się dalej budować tamten dom, więc dotarł do domu jego i babci:
– Od dzisiaj będę budował w Bielsko-Białej – dodał.

(tekst napisała Sara Kubic, inspirowała Renata Glanas, nauczycielka i pedagog)