Wieża Babel (1)

Wieża Babel, próba, fot. Piotr Kubic

Zdjęcia z próby do spektaklu „Wieża Babel” przygotowywanego przez Dominikę Feiglewicz z młodzieżą.

bbblbbbr
WiezaB1-083.jpg
WiezaB1-086.jpg
WiezaB1-093.jpg
WiezaB1-097.jpg
WiezaB1-103.jpg
WiezaB1-119.jpg
WiezaB1-126.jpg
WiezaB1-127.jpg
WiezaB1-009.jpg
WiezaB1-027.jpg
WiezaB1-051.jpg
WiezaB1-061.jpg
WiezaB1-069.jpg
WiezaB1-075.jpg
WiezaB1-078.jpg
WiezaB1-083.jpg
WiezaB1-086.jpg
WiezaB1-093.jpg
WiezaB1-097.jpg
WiezaB1-103.jpg
WiezaB1-119.jpg
WiezaB1-126.jpg
WiezaB1-127.jpg
WiezaB1-009.jpg
WiezaB1-027.jpg
WiezaB1-051.jpg
WiezaB1-061.jpg
WiezaB1-069.jpg
WiezaB1-075.jpg
WiezaB1-078.jpg
WiezaB1-083.jpg

„Wieża Babel”

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz z afazją

Celem projektu jest poszukiwanie różnych dróg komunikacji (w oparciu o słowo, Polski Język Migowy, gest, ilustrację muzyczną, taniec, ruch sceniczny) i budowanie ścieżki poznania wspólnego języka pomiędzy osobami głuchymi, słabosłyszącymi i z afazją w bezpiecznych, neutralnych warunkach przestrzeni teatralnej.

Odkrywanie przez uczestników projektu: kim są? kim mogą się stać? Kreowanie własnych tożsamości, niwelowanie granic, przełamywanie wzajemnych uprzedzeń w celu odkrycia piękna w drugim człowieku. Wymiar terapeutyczny: rozwój języka na wielu płaszczyznach, budowanie wiary we własne możliwości.