Exhibition – Wystawa

Urszula Grabowska as Desdemona - Urszula Grabowska jako Desdemona
That’s what I’m working on now – the set of photos for the exhibition concerning Polish actress Urszula Grabowska. This photo comes from the session for Othello W. Shakespeare, directed by Maciej Sobociński at Bagatela Theatre.
Nad czym właśnie pracuję – to zestaw zdjęć do wystawy poświęconej polskiej aktorce Urszuli Grabowskiej. To zdjęcie pochodzi z sesji do przedstawienia Othello W. Szekspira, reżyserowanego przez Macieja Sobocińskiego w Teatrze Bagatela.