Montaż dźwięku – spektakl „Kłamstwo o… prawdzie”

Ciekawy był sposób pracy nad muzyką i dźwiękiem w spektaklu. Najczęściej praca polega na odtwarzaniu fragmentów muzycznych podczas prób z aktorami. Jednak sposób reżysera Henryka Jacka Schoena jest inny, łączący styl pracy filmowej i teatralnej.

Muzyka jest dobierana nie podczas prób, lecz w studiu dźwiękowym. Do tej pracy konieczne jest nagranie wideo przebiegu spektaklu, zrealizowane podczas próby z aktorami. Takie nagranie nie wymaga kostiumów, oświetlenia scenicznego, najważniejsze, aby zachowany został rytm akcji i padających kwestii.

Reżyser, kompozytor, pracując w studiu dźwiękowym, mając przed sobą nagranie wideo, może eksperymentować, zmieniać motywy muzyczne, kształtować głośność, barwę. Może w ten sposób przetestować najróżniejsze rozwiązania nie angażując w tym czasie aktorów.

W pracy uczestniczy realizator dźwięku, który jednocześnie realizuje dźwięk podczas spektaklu. W ten sposób od początku zaznajamia się z materiałem dźwiękowym i jest lepiej przygotowany do pracy podczas prób. Edycja dokonywana jest w programie komputerowym, w którym, na poszczególnych ścieżkach, zostaje zapisana całość materiału dźwiękowe.